Våre trykkerier

Våre samarbeidspartnere er blant Europas største og mest innovative fullservice trykkerier, med særlig kunnskap om førtrykk, trykk, ferdiggjøring og etterbehandling. Vår oppgave er å finne en tilgjengelig trykkpresse som passer akkurat din trykksak i forhold til teknisk løsning og kvalitet.

Alle våre trykkerier er sertifisert innen kvalitet og miljø, og blir grundig sjekket, kontrollert og godkjent av oss årlig.

Dette er blant trykkmetodene vi tilbyr:

Heatset: En trykkmetode der man benytter en trykkplate. Denne platen fremkalles fra datafilen og spennes inn i trykkmaskinen. Deretter presses platen mot en gummiduk, som deretter avsetter farge mot papiret. Trykkfargen som påføres papiret, tørkes raskt ved hjelp av tilført varme. Ofte er det store varmevifter med åpen varme som blåses mot det raskt passerende papiret, gass eller UV-tørk. Heatset er en metode som egner som på alle trykksaker trykket på forbedret papir, i relativt standardiserte formater, i små og store opplag.

Coldset: En trykkmetode lik Heatset med unntak av at her tørkes ikke fargen. Med denne trykkemetoden tørker trykkfargen med naturlig hastighet, uten ytre påvirkning. Avdunsting, smitting av farge og absorbering er noen nøkkelord for denne trykkmetoden. Coldset som metode benyttes til trykking av aviser på «dårligere» typer av papir.

Innen ferdiggjøring byr vi bl.a. på:

Stiftet innbinding: Denne metoden er mye brukt på brosjyrer, hefter, menyer, rapporter o.l. med ikke for mange sider. Hvor mange sider man kan stifte, avhenger bl.a. av bulken i papiret – det vil si tykkelsen på papirkvaliteten man benytter – og antall sider.

Limt in-line: Dette er en metode for liming av trykksaker der man benytter en spesiell type smeltelim. Denne metoden kan kun benyttes på trykksaker uten omslag. Trykksaken kommer da fix ferdig ut av trykkmaskinen, noe som igjen gjør dette økonomisk lønnsomt da man slipper falsing og trimming i etterkant.

Limfrest: Denne metoden passer bra for magasiner og bøker. Produktet som skal ferdiggjøres legges med ryggen opp. Deretter freses ryggen av, slik at limet man har på, får godt tak i hvert enkelt ark/side. Omslaget festes på mens limet er vått, slik at også det får godt feste til alle sidene.

Sydd: Denne metoden passer best til bøker og magasiner med lang levetid. Produktet som skal ferdiggjøres legges med ryggen opp. Deretter freser man bort ryggen og syr sidene sammen på tvers. Til sist limer man på et omslag.