Rådgivning

-med fokus på kompetanse!

Grafisk bransje er i sterk endring. Artko er spesialist på produksjon, trykk og distribusjon av DM, kunde-/medlemsmagasiner, kataloger og bøker samt butikkmateriell. Sammen med våre kunder har vi utviklet og bygget en unik kompetanse innen dette fagområdet. Vi følger markedet aktivt og kan gi verdifulle råd om skreddersydde løsninger for dine produkter, samt hvordan ditt produkt treffer målgruppen best.

Selv om Artko ikke arbeider med kreativ utforming, bidrar vi gjerne som sparringspartner i utformingsprosessen for å sikre at prosjektet henger sammen med og forsterker de øvrige virkemidlene i markedsmiksen. I tillegg har vi i samarbeid med flere aktører og svært gode verktøy for målgruppeanalyser og segmentering som sikrer målrettet distribusjon og effektoptimalisering. Når alle tekniske spesifikasjoner er klarlagt finner vi den trykkpressen som passer akkurat ditt produkt.

Sammen med kundene våre prøver vi å få overblikk over de enkelte elementene som til sammen utgjør markedstiltakene i en bestemt periode. Når dette er klart, definerer vi sammen hvilke tiltak i trykket form som er aktuelle i denne perioden. Vi tar hele tiden utgangspunkt i kundens situasjon med hensyn til tilfang av nye kunder og hva som må til for å holde på de eksisterende. Vår erfaring med ulike målgrupper og promoteringen av ulike tjenester og produkter gjør oss i stand til å se markedstiltakene fra et fugleperspektiv. Først da ser vi hvilken kontinuitet som ligger i markedsplanen, hvilke sesongsvingninger som krevet økt markedspress og ikke minst hvilken del våre tilbud kan være med på å dekke inn.

Rådgivningsfunksjonen vår gjelder også dersom noen kun har spørsmål om ulike elementer i en trykkprosess – det er for mange en litt «hemmelig» verden som vi gjerne deler med oss av. Gode råd koster ikke mye – og de kan være forskjellen på et godt og et dårlig resultat.

Vil du vite mer om rådgivning fra Artko, finner du kontaktskjemaet ved å klikke her.