Bærekraft

Bærekraft

#ArtkoForBærekraft

Bli med på vår bærekraftsreise! I Artko kombinerer vi lokale ambisjoner med globalt ansvar. Slik kan vi bidra til at verden blir bittelittegran bedre!

Visste du at Gro Harlem Brundtland var leder i verdenskommisjonen for miljø og utvikling som satte bærekraft på dagsorden for første gang i 1987? Siden den gang har begrepet vokst i både omfang og utspring. Bærekraftig utvikling har nå blitt et begrep på folkemunnet. Men hva er egentlig den fagmessige definisjonen? I følge FN handler bærekraftig utvikling om en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. I 2015 utformet FN 17 bærekraftsmål som fungerer som verdens felles arbeidsplan.

Når du lurer på om noe er bærekraftig, kan du spørre deg selv; kan vi gjøre dette om og om igjen for evig og alltid? Vi kan tenke på det som et spill som fordrer at du har tre tanker i hodet samtidig for å vinne: sosiale forhold, klima & miljø og økonomi. Dette tankesettet vil bidra til at ressursene aldri går tomme, samtidig som dagens behov blir dekket. Dermed vil fremtidige generasjoner også få dekket sine behov, og verden kan blomstre og utvikle seg i det uendelige. Og hva er det – jo, det er bærekraftig utvikling!

I Artko er vi optimistiske for fremtiden. Vi inviterer deg med på vår bærekraftsreise, hvor vi vil dele transparent opplysning og innsyn i våre interne og eksterne mål for bærekraft. Kan vi klare å gå fremover med tre tanker i hodet samtidig? Vi skal ihvertfall gjøre vårt beste #ArtkoForBærekraft