Medlemsblader

Medlemsblader er viktige budbringere og påvirker i stor grad dine medlemmers oppfatning og opplevelse av organisasjonen. Uansett medlemmer eller strategi må medlemsbladet derfor være forankret i organisasjonens strategi. Dette er i praksis ofte unntaket fremfor regelen. Vi bistår med rådgivning for å lage et medlemsblad som er forankret i din strategi.

Hvor varig er egentlig en e-post? Når du skal holde medlemmene dine informert om saker som angår dem, kan det jo være fristende å opprette en gruppe i e-postprogrammet ditt og sende dem det de trenger å få vite. Men det er to problemer med en slik kommunikasjonsstrategi: For det første vet vi at mange e-poster ikke blir lest, siden det flommer over av slike i inn-boksen. For det andre er det dårlig medlemspleie å kun gi dem harde fakta og korte beskjeder.

Enten det gjelder et større idrettslag, et fagforbund eller en frivillig organisasjon av ett eller annet slag, gjelder det å holde på medlemmene – uten dem er jo organisasjonen lite verdt. Det betyr at du må gi dem noe mer, noe ekstra. I en verden der «alle» kan levere mer eller mindre det samme, er det tilleggsytelsene som utgjør forskjellen. For å holde på medlemmene må du yte noe ekstra, gi dem noe de ønsker ut over de naturlige tjenestene dere leverer.

Et medlemsblad blir som regel tatt vare på – og det blir lest, viser undersøkelser. I medlemsblader kan man fortelle historier fra og om medlemmene, trekke linjer i organisasjonens historie, samt få frem alle de viktige faglige og organisasjonsmessige sakene. I tillegg åpner medlemsblader for økt kommunikasjon med medlemmene gjennom konkurranser, ved å innby til å skrive innlegg og sende inn bilder – bare for å ta noe.

Nå ga vi deg noen få eksempler på hvordan vi kan få et medlemsblad til å fungere. Vil du vite mer, finner du kontaktskjemaet vårt ved å klikke her.