Miljø

Artko er et selskap som er opptatt av miljø. Vi vil alltid jakte de gode løsningene i en kombinasjon som både er bra for miljøet og er bra økonomisk for deg som er kunde hos oss. Trykkeriene vi samarbeider med har ISO-sertifiseringer både på miljø og arbeidsforhold, i tillegg kan de tilby forskjellige miljø-merking av trykksakene. Under ser du en beskrivelse av de mest vanlige. Spør oss, så får du gode miljøråd!

logo-14001

ISO 14001
ISO 14001 er en serie standarder som er etablert for å hjelpe virksomheter med å minimere negativ påvirkning av miljøet (med tanke på forurensing til luft, vann eller land), ved å akseptere lover og reguleringer.

 

 

 

svane

Svanen
Mest kjent og benyttet i Norden.
Fokuserer på bruken av farlige stoffer. Hensikten med Svanemerket er todelt: Å stimulere produsentene til å lage miljøtilpassete varer og tjenester, og å gjøre det enkelt for forbrukerne å ta gode miljøvalg. 94 % av den norske befolkningen kjenner til Svanemerket (Respons Analyse 2014).

 

 

ecolabelEU Ecolabel
Dette er EUs offisielle miljømerke.
Det håndteres i Norden av Miljömerking Sverige AB (Svanen).
Samme sertifiseringskrav som for Svanen.

 

FSCLogo2013FSC
Skal fremme miljømessige, sosialt og økonomisk forsvarlig drift av skogbrukene.
Trefellingen skal opprettholde skogens biologiske mangfold, produktivitet og økologiske prosesser.
Skogsdriften skal også sikre de lokale og innfødte økonomisk avkastning, men da uten å overskygge hensynet til mennesker og natur. Dokumentert sporbarhet i alle ledd kreves.

 

PEFC
PEFC
Verdens største skog-sertifiserings organisasjon.
Non-profit, ikke-statlig organisasjon for bærekraftig skogsdrift fra kontrollerte kilder.