Presisjon og kvalitet

Vårt kvalitetssystem gir deg trygghet for kvalitet og leveransepresisjon langs hele verdikjeden, fra prosjektbeskrivelse og tilbud til trykksaken er levert, og til slutt er ute hos kundens kunder.

Kvalitet er i utgangspunktet et så forslitt begrep at det har mistet både innhold og kraft i de fleste sammenhenger. Men ikke hos oss – der betyr fortsatt kvalitet GOD kvalitet. I  følge Wikipedia kommer ordet «kvalitet» fra latin qualitas, ‘egenskap’ fra qualis, ‘hvordan, av hvilket slag’) viser til hvordan noe er. I dagligtale kan det særlig vise til egenskaper som er verdsatt eller vurderte i henhold til visse krav. Og det er nettopp der vi kaster oss på, for innen trykkproduksjon er det  nettopp disse kravene som er avgjørende for hva vi kan  kalle god kvalitet eller ikke.

Hvis du kjenner litt til trykkproduksjon generelt, vet du at det er flere arbeidsarter som til syvende og sist avgjør hvordan det endelige produktet fremstår. Kunsten å kvalitetssikre et produkt, ligger både i å sette inn de rette fagfolkene på de rette stedene i prosessen, men også å ha erfaring og kunnskap som avgjør hvilken type raster man bør bruke, hva slags bulk (tykkelse) papiret skal ha, hvilken trykkmetode som skal benyttes, og så videre.

Vi snakker derfor om kvalitetssikring på høyt nivå, der det ikke gis rom for feil eller avvik på noe trinn i leveransen. Som for de alle fleste andre som produserer noe, er det kombinasjonen av tid og forventninger som ofte skaper problemer. Derfor er vi alltid nøye med å fortelle kundene våre når de kan få det ferdige produkte – og ikke minst hvorfor det ikke nytter å levere  før vi gjør det. Ikke at vi er sene i avtrekkeren – det er bare det at vi for all del ikke ønsker å levere et mindreverdig produkt. Noen gang.

Vil du vite mer om presisjon og kvalitet hos Artko, finner du kontaktskjemaet ved å klikke her.