#ArtkoForBærekraft

#ArtkoForBærekraft

#ArtkoForBærekraft

Bli med på vår bærekraftsreise! I Artko kombinerer vi lokale ambisjoner med globalt ansvar. Slik kan vi bidra til at verden blir bittelittegran bedre!

Visste du at Gro Harlem Brundtland var leder i verdenskommisjonen for miljø og utvikling som satte bærekraft på dagsorden for første gang i 1987? Siden den gang har begrepet vokst i både omfang og utspring. Bærekraftig utvikling har nå blitt et begrep på folkemunnet. Men hva er egentlig den fagmessige definisjonen? I følge FN handler bærekraftig utvikling om en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. I 2015 utformet FN 17 bærekraftsmål som fungerer som verdens felles arbeidsplan.

Når du lurer på om noe er bærekraftig, kan du spørre deg selv; kan vi gjøre dette om og om igjen for evig og alltid? Vi kan tenke på det som et spill som fordrer at du har tre tanker i hodet samtidig for å vinne: sosiale forhold, klima & miljø og økonomi. Dette tankesettet vil bidra til at ressursene aldri går tomme, samtidig som dagens behov blir dekket. Dermed vil fremtidige generasjoner også få dekket sine behov, og verden kan blomstre og utvikle seg i det uendelige. Og hva er det – jo, det er bærekraftig utvikling!

I Artko er vi optimistiske for fremtiden. Vi inviterer deg med på vår bærekraftsreise, hvor vi vil dele transparent opplysning og innsyn i våre interne og eksterne mål for bærekraft. Kan vi klare å gå fremover med tre tanker i hodet samtidig? Vi skal ihvertfall gjøre vårt beste #ArtkoForBærekraft

 

Hvem er Artko?

Artko er din leverandør innen trykkeribransjen. Vi har spesialisert oss på produksjon, trykk og distribusjon av trykte medier. Vi effektiviserer og optimaliserer våre kunders trykksaker og dialogarbeid gjennom fleksibilitet, nytenkning og proaktiv rådgiving. Med over 40 års erfaring kan du være sikker på at hos Artko står alltid presisjon og kvalitet i høysetet – din trykksak, vår lidenskap!

Artko samarbeider med nasjonale og internasjonale trykkerier for å kunne tilby det beste alternativet for din bedrift. Alle våre leverandører kvalifiseres som bærekraftige leverandører i tråd med FNs bærekraftsmål, og det er noe vi er svært stolte av. Som minstekrav må våre leverandører være økonomisk fremoverrettet, klima og miljøbevisste i sin produksjon, samt legge til rette for og bidra til gode sosiale forhold for ansatte, lokalsamfunnet og omgivelsene.


Les mer om vår produksjon og rådgivingsprosess på artko.no 

 

Papir er et av få virkelig bærekraftige produkter

Du har sikkert hørt den kjente myten om at papir er dårlig for miljøet? Det er muligens få myter som er så langt fra sannheten. Papir er laget av tre – en ubetinget fornybar og bærekraftig ressurs. Skogsertifisering sikrer at tre kommer fra godt forvaltede skoger, og ansvarlig tre-, papirmasse- og papirproduksjon sørger for sunn skog.

Idag handler bærekraftig papirproduksjon om å optimalisere produksjonen. Ved å produsere bulky-papir skapes det en følelse av at papiret er tykkere enn det er. På den måten bruker vi mindre tonn papir, samtidig som trykksaken vil veie mindre.

 

Bærekraftig optimalisering av trykksaker

I Artko jobber vi for en bærekraftig utvikling gjennom hele verdikjeden. Vi optimaliserer trykksaker på best mulig måte, i forhold til bruk av papir, trykketid og transport til Norge. Du kan være sikker på at vi er proaktive, innovative og oppdatert på siste nytt innen bærekraftig papirproduksjon, trykketid og klimanøytral transport.

Når det gjelder papir har vi et eksempel fra en av våre kunder: tidligere i år byttet de ut et 65 gr papir med et 54 gr papir som var mer «bulky». Foreløpig i år har de benyttet 50 tonn mindre papir , samt spart fra av 65 paller. Slike eksempler har vi mange av – bedre for kunden, bedre for oss, bedre for verden!

Når det gjelder trykketid, velger vi alltid den trykkmaskinen som er optimal i forhold til format, antall sider og kvantum som skal trykkes. På den måten sparer vi kostbar energi; jo flere sider vi kan trykke av gangen, jo kortere trykketid, jo mindre energiforbruk!

Når det gjelder transport stiller Artko minstekrav til alle leverandører at det skal benyttes biler som tilfredsstiller siste oppdaterte sertifisering, pr nå Euro 6 som regulerer grensene for forurensing som slippes ut i eksos fra kjøretøy. I 2020 startet vi med å kjøpe klimakvoter for å klima-nøytralisere transporten fra leverandører tilbake til Norge. Dette arbeidet vil vi fortsette å trappe opp i 2021.

 

Klimakvoter for klimanøytral transport

En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2. EUs kvotesystem fungerer ved at det settes et tak som sier hvor mange CO2-ekvivalenter som maksimalt kan slippes ut fra år til år. Dette taket reduseres så over tid, slik at utslippene også reduseres.

Vi tilbyr klimanøytral produksjon på alle våre trykkerier idag om det er ønskelig.

 

I 2020 blir vi Miljøfyrtårnsertifisert

Artko vil innen året er omme være en Miljøfyrtårnsertifisert virksomhet, noe som vil bidra ytterligere i vårt bærekraftsarbeid. Med konkrete verktøy kan vi gjennomføre flere effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energiforbruk, innkjøp og transport.

Ved å sette bærekraft på agendaen, blir vi mer bevisste både som bedrift og som privatpersoner. Med fokus kommer kreativitet og handlekraft – noe som drar lasset i riktig retning for verden.
Lokale ambisjoner + globalt ansvar = sant.


Følg vår bærekraftsreise på Facebook, Twitter og artko.no

#ArtkoForBærekraft