Artko er blitt Miljøfyrtårnsertifisert!

Artko er blitt Miljøfyrtårnsertifisert!

Artko er blitt Miljøfyrtårnsertifisert!

Vi har gleden av å meddele en milepæl i vår bærekraftsreise: Artko AS ble godkjent og Miljøfyrtårnsertifisert den 9. desember 2020. Dette er et riktig steg i grønn retning og det er med begeistring vi deler denne nyheten med deg!

Som Miljøfyrtårnsertifisert kan vi enkelt måle, dokumentere og iverksette tiltak i vårt bærekraftsarbeid. I Artko ser vi på miljøtiltak som trening – målrettet innsats gir resultater.

Sammen kan vi bidra til at verden blir bittelittegran bedre!

#ArtkoForBærekraft

 

På vei mot en grønn fremtid 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper bedrifter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Miljøfyrtårnsertifisering gir oss konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn gjør bærekraft konkret og lønnsomt!

 

Miljøfyrtårns vurdering av Artko: 

“Artko AS har gode systemer og rutiner for miljøledelse. De bruker et enkelt og velfungerende papirbasert KS/HMS-system. Systemet ivaretar alle lovpålagte gjøremål og plikter for HMS og miljøledelse.

Miljøfyrtårnansvarlig var godt forberedt og viste stort engasjement og interesse for temaet, og møtet var meget positivt.”

 

Årlig klima- og miljørapport

Som Miljøfyrtårnbedrift er vi forpliktet til å jobbe kontinuerlig med forbedring, og skal dokumentere våre miljøprestasjoner i en årlig klima- og miljørapport.

Rapporten er et smart styringsverktøy som gir god oversikt over våre miljøprestasjoner, og hjelper oss å finne ut om pilene peker i riktig retning. Slik kan vi enkelt måle effekten av miljøarbeidet vårt.

Gjennom klimaregnskapet kan vi se prosentvis fordeling av CO2-utslippet til Artko. Vi kan vurdere om det er miljøområder vi kan gjøre forbedringer, og hvor det vil ha størst effekt å iverksette tiltak for å redusere utslipp.

Med den årlige klima- og miljørapporten kan vi ta ut relevante miljødata og viktige nøkkeltall. Det er også verdifullt å kunne sammenligne oss med andre i bransjen og se hvordan vi ligger an i forhold til bedrifter som er sertifisert etter samme kriteriesett.

Lokale ambisjoner + globalt ansvar = sant.

#ArtkoForBærekraft

Ta kontakt for mer informasjon om vår bærekraftsreise!