Bøker

Bøker er ofte et krevende og kostbart prosjekt som drives av sterke følelser for det ferdige produktet. Vi bistår ved å komme med optimale løsninger innenfor ditt budsjett.

Selv om verden rundt oss er blitt mer og mer digital, har fortsatt bøker en spesiell stilling blant lesende mennesker. E-bøker og lydbøker har etter hvert sin naturlige plass som plattformer for å oppleve en forfatters innerste tanker. Like fullt er det noe ekstra med en bok; det fysisk håndterbare, innbindingen, ryggen med sitt budskap og ikke minst lyden når man åpner en bok for første gang.

Har du mye på hjertet overfor nåværende og potensielle kunder, vil det i vår digitale verden kanskje nettopp være en analog bok som er forskjellen på deg og konkurrentene dine? Vi har sett eksempler på at parallellpublisering, altså i både digitale og trykte media samtidig, kan slå bedre og mer målrettet enn én av plattformene alene.

Når vi har spesialisert oss på trykte medier i en stadig mer digital verden, er det ikke minst fordi det fortsatt er rom for det trykte ord på den tradisjonelle måten. Vi har ingen tro på at papirmediet er over og ut. Vi tror ikke at det vil vise vekst i kommende år, men vi er sikre på at det alltid vil finnes mennesker og meninger som vil passe bedre i trykt enn i digital form. I tilbudet vårt finner du både DM-er, kundemagasiner, medlemsblader og spesialoppdrag. Og altså bøker.

Vil du vite mer om bokproduksjon hos Artko? For kontaktskjema, klikk her.